Minerva de Gallumar

Minerva de Gallumar

Agata de Gallumar

Fresa y Dulce de Gallumar

Queen de Gallumar

Lovely de Gallumar

Calista de Gallumar

Mirta de Gallumar