Toulousse de Gallumar

Sioux de Gallumar

 

Golden Strick Guille

Angelo de Gallumar

Golden Strike Brandy

Golden Strick Black Star

Amour de Gallumar