Assan de Gallumar

Assan de Gallumar

Pesa 1,4 Kilogramos

Mide 18 centímetros a la cruz

Es un amor